Brainmab, birincil amacı insan-insan ve insan-makine arasında bilgi alışverişi için harcanan çabayı minimuma indirmeyi amaç edinmiş bir teknolojik girişimdir. Hedefini gerçekleştirmek için beyin-bilgisayar arayüzü (ks. BBA) ve blockchain teknolojilerini kullanmayı ve geliştirmeyi kendine yol olarak belirlemiştir.

Bahsi geçen bilgi alışverişine Internet vasıtasıyla taşınabilen her türlü veri tipi dahildir. Brainmab kendi özel blockchain çözümüyle, insanların çokça kullandığı yazılı, görsel ve işitsel iletişim kanallarının hepsini desteklemeyi planlamaktadır. Bunun yanında blockchain teknolojisi sayesinde önceden aracı bir kurum olmadan gerçekleştirilemeyen para ve veri transferleri için de BBA teknolojisini kullanmak Brainmab’in önceliğidir. Bunun için Brainmab, BBA’ya ihtiyacı olan birleşik platform desteğini, yazılım ve donanım geliştirme olanaklarını artırmak istemektedir.

BBA ve Blockchain teknolojileri Brainmab çatısı altında sürekli beraber kullanılacağından; beyinden blockchain’e kadar olan sürece Beyin-Blockchain Arayüzü (Brain-Blockchain Interface, BBI) konseptini oluşturduk. Beyin-blockchain arayüzünün planlanan kullanım alanları:

  • Para transferi ve ödemelerin onaylanması
  • Nesnelerin interneti (IoT) cihazlarının kontrolü
  • Brainmab uyumlu servislere erişim
  • Telekomünikasyon

Listelenmiş olanların tamamı; EEG kafalıklar, içsel konuşma arayüzleri, uzuvlara takılan ivmeölçerler veya yüzey EMG cihazlarıyla uyumlu olarak kullanılabilecek, kullanıcılara “Beyin gücü ile para transferi” deneyimini yaşatabileceklerdir.

Brainmab’in Blockchain Kullanma Sebebi

Blockchain, 2008 yılında Satoshi Nakamoto takma isimli bir kişi (veya grup) tarafından yayınlanan “Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system”makalesi ile birlikte ün kazanmış bir teknolojidir. Bu teknolojinin temelindeki özellikler;

Merkeziyetsiz olması: Dolayısıyla bir otoriteye bağlı olması gerekmemesi.

Anonim ve gizli olması: Blockchain, kullanıcılarının kimlik kontrolü yapmasına gerek olmayan bir sistemdir, üstelik kimliği bilinmeyen kullanıcıların bilgileri yine de şifrelenerek saklanabilir. Böylece tam olarak gizlilik sağlanmış olur.

Güvenli ve güvenilir olması: Blockchain, yapısı gereği bozulmazdır. Kayıtlar değiştirilemez, yazılım kaynaklı dolandırıcılıklar yapılamaz, merkezi bir otoriteye bağlı olmadığından kimse kendi kişisel faydası için kullanamaz.

Şeffaf olması: Tüm işlem kayıtlarının her zaman zincir içinde saklanması, blockchain kullanan ekip ve kişilerin %100 şeffaf olduklarına dair başka bir güvencedir.

Brainmab, kullanıcılarının verilerini kendi çıkarı için kullanmak (veri gizliliğini ihlal ederek), kurduğu sistem üzerinde diktatöryal haklar iddia etmek gibi istekler taşımamaktadır. Bu bağlamda blockchain kullanılması Brainmab için oldukça uygun bir seçenektir. Blockchain’in inandığı tüm değerlere Brainmab Ekibi olarak biz de inanmakta ve destek vermekteyiz.

Hedefimiz

Brainmab’in ortaya koyacağı ürün, “Düşünce gücüyle iletişim kurmayı sağlama” amacını gerçekleştirecektir.

Bunu yapmak için günümüz teknolojisiyle birden fazla yol mevcut. Bunlar beyin dalgalarını alan yüzey elektroensefalografi (EEG), kas aktivitesini ölçen yüzey elektromyografi (EMG) ve el-kol hareketlerini yakalayan cihazlar gibi ara elemanlardır.

Para Transferi İçin Kullanım Örnekleri

İçsel konuşma arayüzleri (insanın iç sesini algılayan cihazlar) için olası bir senaryo şu aşağıdaki diyalogtaki gibidir:

Kullanıcı: “Brainmab, Ali’ye 100 token gönder.”

İKA (İçsel konuşma arayüzü): “Ali’ye 100 token gönder, onaylıyor musunuz?”

Kullanıcı: “Evet.”

İKA: “Gönderildi.”

EEG, beyinden kavram seviyesinden bilgi alır. Dolayısıyla kullanıcının içinden sözlü bir şey geçirmesine dahi gerek olmadan, gerekli işlemler yapılabilir. EEG kafalıklarıyla olası bir senaryo şunun gibidir:

BBA: Kahve için 10 TL ödemeyi onaylıyor musunuz?

Kullanıcı: (onayladığını bilmektedir)

BBA: Onaylandı.

Bunun yanında el ve kol hareketlerini kullanmak isteyen kullanıcıların kullanım tecrübesi şu şekilde olacaktır:

Kol bandı: (2 kere kısa titreyip kullanıcıyı uyarır, 2 kısa titreme ödeme onayı içindir)

Kullanıcı: (eliyle “OK” hareketi yapar)

Kol bandı: (Ödemenin yapıldığını bildirmek için bir kez kısa titrer)

Yukarıda gösterilen 3 kullanım senaryosunun üçünde de dışarıya hiçbir ses çıkışına ihtiyaç olmamaktadır.

Servisler

Servisler, Brainmab teknolojisiyle uyumlu olarak çalışan DAOlardır (Decentralized Autonomous Organizations). Servislerin amacı, kullanıcılara beyin gücüyle yapabilecekleri daha fazla şey sunabilmektir. Servisler potansiyel olarak her türlü veriyi kabul edebilir ve mümkün olan mantıklı kanallar üzerinden kullanıcıya teslim edilen çıktılar üretebilirler.

Örnek vermek gerekirse:

Kullanıcı: “Brainmab, hava servisi.”

İKA: “Hava gün içinde güneşli 27 derece.”

veya

Kullanıcı: “Brainmab, cüzdanımda kaç token var?”

İKA: “Cüzdanda 32768 token bulunmakta.”

Servisler aynı zamanda kullanıcılardan kullanım başına ücret talep edebilmekteler. İşlem başına, tek seferlik ödeme ile, periyodik hizmetler olarak satın alma opsiyonları servislerin kendi içlerinde programlanabilirler.

Brainmab Token’ının en büyük kullanım alanlarından biri olması planlanan servisler tek başlarına kripto ekonomik bir ekosistem oluşturabilirler.

Brainmab Platformu

Brainmab’in ürettiği analiz yazılımları, yardımcı uygulamalar, girdi/çıktı cihazları ve servisler ve blockchain bir bütün halinde Brainmab Platformunu oluşturur. Platformun her üyesinin birbiriyle takılmadan ve kolay biçimde iletişim halinde kalabilmesi için, Brainmab tüm geliştiricilere açık kaynak kodlu API’lar sunmayı planlamaktadır. Böylece üçüncü parti kişi ve kurumların kendi teknolojilerini Brainmab ortamına aktarmaları çokça kolaylaşmış ve standardize edilmiş hale gelecektir.